دست از راحت طلبی برداريد. فقط زماني پيشرفت خواهی کرد که با سختيها و مشکلات مقابله کنيد
کاربر گرامی ، لطفا با یکی از مرورگرهای زیر از سایت بازدید کنید تا بهتر بتوانید از تمامی مطالب استفاده نمایید

زندگینامه دکتر علی اکبر سیف

 • دسته: تحقیق،جزوه،پروژه »


  http://zeynal.ir/uploads/z/zeynal/183071.jpg


  زندگینامه دکتر علی اکبر سیف با نام جمعه ها توسط انتشارات دیدار منتشر شد . این کتاب توسط خود دکتر سیف نگاشته شده است . دکتر سیف  استاد مسلم روانشناسی تربیتی در ایران است که برای تمامی دانشجویان روانشناسی و معلمان و جامعه آموزش و پرورش شخصیت شناخته شده و محبوبی است.

  من در سال 1320 در شهر نهاوند به دنیا آمدم . تحصیلات دبستان و دبیرستان را در همین شهر گذراندم. پس از پایان رساندن تحصیلات و دریافت گواهی نامة دیپلم دبیرستان در رشته ریاضی ، برای گذراندن دوره نظام وظیفه ، داوطلب خدمت در سپاه دانش شدم . پس از 4 ماه دوره تعلیماتی (نظامی و تربیت معلم) ، 14 ماه خدمت در روستا به عنوان معلم در دوره اول سپاه دانش ، و 4 ماه دوره تکمیلی تعلیماتی (تربیت معلم) ، در مهر ماه سال 1343 به عنوان معلم روستاهای نهاوند در خدمت آموزش و پرورش در آمدم .

  چند ماه پس از استخدام در آموزش و پرورش (دیماه 1343) ، به عنوان سپاهی ممتاز ، برای ادامة تحصیل در دورة یک سالة تربیت سرپرست سپاه دانش از سوی مؤسسة تحقیقات تربیتی (دانشسرای های عالی سابق و دانشگاه تربیت معلم فعلی) انتخاب و به تهران فراخوانده شدم . پس از پایان یافتن دورة یک سالة سرپرستی سپاه دانش ، در دورة لیسانس (دورة سه سالة مکمل) یک سال نخست در رشتة آموزش و پرورش با گرایش روانشناسی پذیرفته شدم و در سال 1347 به دریافت درجة لیسانس (به تعبیر امروز کارشناسی) از دانشسرای عالی سپاه دانش که از دانشسرای عالی تهران مستقل شده بود نایل آمدم . از آنجا که در میان فارغ التحصیلان لیسانس دورة اول دانشسرای عالی سپاه دانش رتبة اول را کسب کرده بود ، از سوی وزارت آموزش عالی برای ادامة تحصیل در دورة فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) و دکتری در رشتة روانشناسی تربیتی یک بورس 4 ساله به من اعطا شد و در شهریور 1348 به کشور ایالات متحدة امریکا اعزام شدم و در دانشگاه ایلینویز جنوبی تحصیل در دورة تحصیلات تکمیلی را آغاز کردم . در خرداد 1350 دانشنامة فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) و در خرداد 1352 دانشنامة دکتری را از همان دانشگاه کسب نمودم . در تیرماه 1352 به ایران بازگشتم و بلافاصله در دانشسرای عالی سپاه دانش که بعداً به دانشگاه سپاهیان انقلاب و سپس به دانشگاه ابوریحان بیرونی تغییر نام یافت و پس از انقلاب با چند دانشگاه و مؤسسة آموزش عالی دیگر ادغام شد و مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه علامه طباطبائی فعلی) را به وجود آورد با سمت استادیاری به آموزش و پژوهش مشغول شدم .

  از 1352 تاکنون در آموزش عالی ایران مشغول خدمت بوده و به تدریس و تألیف و پژوهش در رشتة روانشناسی تربیتی (پرورشی) اشتغال داشته ام . سمت های اجرایی من شامل دو سال رئیس دانشکدة علوم تربیتی دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران ، یک دوره مدیر گروه روانشناسی پیام نور ، و یک دوره مدیر گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی بوده ام .


  تقدیرنامه ها

  - برگزیده شدن کتاب سال

  - برگزیده کتاب سال

  - جشن هزار و یکمین کتاب دانشگاه پیام نور

  - فارغ التحصیل رتبة اول رشته آموزش ابتدایی

  - اهدائی فصلنامه تعلیم و تربیت.

  - اولین سمینار راهنمایی و مشاوره

  - دومین همایش فناوری آموزشی

  - اولین کنگرة سراسری روانشناسی

  - بزرگداشت خادمان نشر دانشگاه علامه طباطبائی

  - پژوهشگران نمونة دانشگاه علامه طباطبائی

  - اهدایی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)

  - سومین مجمع زبان و ادب فارسی

  - روز پژوهش

  - استاد نمونة دانشکدة پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

  - استاد برگزیدة دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی علامه طباطبائی

  - سمینار مسائل نوجوانان و جوانان

  - سخنرانی برای دبیران ارامنه در زمینه کتابداری

  - اهدائی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

  - اهدائی دانشجویان رشته روانشناسی و انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

  کتاب ها

  - روانشناسی پرورشی نوین

  - اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی

  - سنجش ، فرآیند و فرآورده های یادگیری

  - تغییر رفتار و رفتار درمان

  - روشهای یادگیری و مطالع

  - اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

  - روش تهیة پژوهشنامه

  - روانشناسی تربیتی

  - اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی

  - مقدمه ای بر نظریه های یادگیری

  - فراسوی آزادی و شأن

  - ویژگی های آدمی و یادگیری آموزشگاهی

  - روشهای مطالعه

  - طبقه بندی هدفهای پرورشی

  - رفتار درمانی، کاربرد و بازده ها

  - واژه نامة روانشناسی و زمینه های وابسته

  - تاریخ روانشناسی نوین


  مقالات

  - کارآیی معلم و تربیت معلم

  - مفاهیم و اصول و روش تدریس آنها

  - کاربرد ملاک مطلق و نسبی در امتحان و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

  - سؤالات چند انتخابی و نحوة تهیة آنها

  - اشاره ای به نظریة یادگیری و نقدی بر کتاب «فراسوی آزادی و حرمت ب.اف. اسکینر»

  - ارزشیابی اثربخشی فعالیتهای آموزشی معلمان به وسیله دانشجویان

  - اشاره ای به علم رفتار و نگاهی به کتاب «آنسوی آزادی و شأن»

  - طرحهای پژوهشی تک آزمودنی

  - آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار

  - روشهای افزایش رفتارهای مطلوب موجود در دانش آموزان

  - روشهای ایجاد رفتارهای مطلوب تازه در دانش آموزان

  - زنجیره کردن رفتار

  - روشهای نگهداری رفتارهای مطلوب

  - روشهای کاستن رفتارهای نامطلوب

  - روشهای منفی کاستن رفتارهای نامطلوب

  - تنبیه

  - درماندگی آموخته شده

  - تعریف و طبقه بندی تفکر

  - ارزشیابی دانشجویان از استادان؛ تا چه اندازه می توان به آن اعتماد کرد؟

  - استرس و اضطراب از دیدگاه نظریه های یادگیری

  - آموزش معلم محور و آموزش کتاب محو

  - بازنگری کتابهای روانشناسی دورة آموزش متوسطة عمومی

  - تأثیر موفقیت و شکست تحصیلی بر سلامت روانی دانش آموزان

  - ملاکهای شایستگی معلم

  - روش آموزش متقابل وسیله ای برای پرورش راهبردهای شناختی و فراشناختی

  - روابط منبع کنترل درونی- بیرونی و الگوهای رفتاری

  - روش تهیة پژوهشنامه در روان شناسی و علوم تربیتی

  - مقایسة اثربخشی روش آموزشی مبتنی بر یادگیری در حد تسلط

  - روشهای ارزشیابی معلم

  - مقایسة سبکهای یادگیری دانشجویان با توجه به جنسیت

  - نظریة سازندگی یادگیری و کاربردهای آموزشی آن

  - تکنولوژی آموزشی و روانشناسی یادگیری.

  - مقایسة سبکهای یادگیری (وابسته به زمینه و نابسته به زمینه) دانش آموزان

  - بررسی تحولی سبکهای تفکر در دانش آموزان و دانشجویان

  - اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر سرعت خواندن، یادداری و درک

  - مفهوم سنجش و تأثیر آن بر روش آموزش معلم و کیفیت یادگیری دانش آموزان

  - مقایسة اثر بخشی درمانهای رفتاری، شناختی و گروه درمانی در درمان اعتیاد

  - تأثیر دانش فراشناختی و آموزش روش خودپرسشگری هدایت شده

  - راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  - تأثیر سن و جنس بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی

  - تأثیر مشترک راهبردهای یادگیری و سبکهای تفکر بر درک مطلب دانش آموزان

  - نقش باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و جنسیت در عملکرد تحصیلی

  - تأثیر میزان دانش معلم از موضوع تدریس بر نحوة بیان مطالب و یادگیری

  - نه هوش هیجانی، نه هیجان هوشی

  - تأثیر راهبردهای سازماندهی، علامت گذاری و حاشیه نویسی و خلاصه کردن

  - تأثیر ارزشیابی توصیفی بر ویژگیهای شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی دانش آموزان

  -Learning and study strategies of medical students in Mashhad ……..192

  - چگونگی تشکیل مفاهیم ریاضی در کودکان

  - سه روش آموزش حفاظت محیط در مدرسه به عنوان مراحل متوالی اجرای عملی

  - تأثیر پژوهش بر فعالیت آموزش و پرورش

  - چه بر سر روان شناسی به عنوان علم رفتار آمده است؟راهنمای نصب

راهنمای نصب:


راهنمای دانلود: در صورت مشکل داشتن لینک دانلود لطفاً از طریق پشتیبانی و یا از قسمت نظرات پایین همین صفحه اطلاع دهید تا لینک بررسی شود. با نرم افزار مدیریت دانلود ( اینترنت دانلود منیجر ) دانلود نمایید.

مشخصات

فرمت :

زبان :

تعداد صفحه :

اندروید مورد نیاز :

نویسنده : زینال
تاریخ ارسال این مطلب : 1393/01/12
عنوان این مطلب : زندگینامه دکتر علی اکبر سیف
دسته : تحقیق،جزوه،پروژه »
آدرس کوتاه این مطلب : www.zeynal.ir/2030.html

نظرات شما

نظر شما
نام شما:
ایمیل:
وبسايت:
کد تایید:
نظر خود را در کادر زیر بنویسید

پسورد تمامی فایلهای فشرده شده www.zeynal.ir می باشد.

دانلود Hamrah site zeynal v5.3 - نرم افزار همراه سایت زینال


 • http://zeynal.ir/uploads/z/zeynal/375276.jpg


  برنامه همراه سایت زینال در نسخه اندروید منتشر شد. شما کاربران با نصب این برنامه در گوشی اندروید خود ، میتوانید به راحتی از سایت بازدید کرده و از به روزرسانی آن آگاه شوید. با نصب این برنامه در گوشی موبایل یا تبلت ، در هر جا که باشید میتوانید از سایت بازدید نموده و از مطالب آن استفاده کنید.