https://www.zeynal.ir/imagemataleb/sime-barg-va-parandegan-1.jpg

 

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید علت برق گرفتگی را بدانیم .

همانطور که میدانیم برای برقراری جریان الکتریکی در یک جسم باید دو قطب مثبت و منفی یک منبع الکتریکی را به جسم وصل کرد در این صورت الکترونها از سمت قطب منفی به سمت قطب مثبت حرکت کرده و جریان الکتریکی برقرار میشود. هنگامی که قسمتی از بدن یک جاندار به سیم برق برخورد کند و قسمتی دیگر از بدن آن با زمین در تماس باشد الکترونها از طریق بدن به سمت زمین که بزرگترین گیرنده الکترون است حرکت کرده و اصطلاحا جاندار دچار برق گرفتگی میشود.

و امّا . . .

بدن پرنده ای که روی سیم نشسته مانند یک شاخه مدار است که مقاومت آن نسبت به شاخه دیگر ( قطعه سیم کوتاه بین دو پای پرنده ) فوق العاده زیاد میباشد به این دلیل شدت جریان برق در این شاخه ( بدن پرنده ) ناچیز است و صدمه ای نمیرساند. اما اگر پرنده ای که روی سیم نشسته است، بال ، دم یا منقارش با آهنی تماس پیدا کند و یا به طور کلی به نحوی با زمین اتصال بیابد ، آن وقت برقی که از راه بدن پرنده به زمین میرود پرنده را خواهد کُشت. چنین حادثه هایی اغلب اتفاق می افتد.
پرندگان عادت دارند وقتی که روی میله های افقی تیرهای شبکه برق با ولتاژ بالا مینشینند منقار خود را با سیم برق پاک کنند. از آنجا که این قسمت و پرنده ای که روی آن نشسته است مستقیماً با زمین اتصال دارد ، وقتی پرنده با سیم برق تماس پیدا کند ، حتماً کُشته خواهد شد. این گونه حوادث بقدری اتفاق می افتد که زمانی در آلمان برای جلوگیری از تلف شدن پرندگان تدابیر ویژه ای اتخاذ کردند. برای این منظور روی میله های افقی تیرهای شبکه برق با ولتاز زیاد نشیمنگاههایی از جنس عایق نصب میکنند تا پرندگان هم بتوانند روی آن بنشینند و منقارشان را با سیم پاک کنند و هیچ صدمه ای نبینند. در مواردی دیگر جلو نقاط خطرناک را با وسایل مخصوص سد میکنند تا بدن پرندگان با آن تماس نیابد.

چنانچه پرنده ای یا پرندگانی روی یک سیم لخت بنشیند دچار برق گرفتگی نمیشوند. ولی اگر همین پرندگان با دو سیم لخت تماس حاصل کنند جریان از بدن آنها به زمین خواهد رفت. پس بلافاصله دچار برق گرفتگی خواهند شد. همچنین اگر دو پرنده هر کدام روی یک سیم لخت ( مثبت ، منفی ) نشسته باشند تا زمانی که با هم تماس نداشته باشند، زنده میمانند، ولی به محض تماس بالها یا بدنشان با هم ، هر دو دچار برق گرفتگی شده و میمیرند.

البته انسان هم میتواند مثل پرنده روی سیم بایستد و هیچ اتفاقی برایش نیفتد!!؟

اگر انسان دو دست و یا دوپای خود را ( بدون اینکه کوچکترین تماسی با زمین داشته باشد ) همزمان روی یک سیم معلق در هوا قرار بدهد مانند این است که خودش هم عضو سیم برق است و هیچ اتفاقی برایش پیش نمی آید ولی اگر با هزارم ثانیه مکث داشته باشد دچار برق گرفتگی میشود.