امام حسين (ع) می فرماید: « شيعه ما كسى است كه دلش از هرگونه خيانت و نيرنگ و مكرى پاک است » (بحار الانوار، ج ۶۵ ص ۱۵۶ ح۱۰ )

 

 

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۳/۲۴ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۳/۰۷ نویسنده : زینال