← زندگی را خیلی جدی نگیرید ، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت !!! →

امروز : یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

برابر است با: Sunday, 8 December , 2019

https://www.zeynal.ir/imageghaleb/Aho-1.jpg

تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ نویسنده : زینال

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/yalan-1.jpg

 

 

(بیشتر…)

تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۲۸ تیر ۱۳۹۷ نویسنده : زینال