ذهن های بزرگ درباره ایده ها بحث میکنند ، ذهن های معمولی درباره رخدادها و ذهن های کوچک درباره مردم !!!

https://www.zeynal.ir/imageghaleb/shabe-yalda-1397.jpg

 

 

 

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۵/۱۶ نویسنده : زینال

 

 

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۴/۲۷ نویسنده : زینال