← زندگی را خیلی جدی نگیرید ، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت !!! →

امروز : یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

برابر است با: Sunday, 8 December , 2019


https://www.zeynal.ir/imageghaleb/Abshar-pol-1.jpg

تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۰۱ آذر ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۰۱ آذر ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ نویسنده: زینال

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Amin-Habibi-Cheshmato-Kheili-Doost-Daram-1.jpg

 

 

(بیشتر…)

تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ نویسنده: زینال

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Adabe-ghaza-khordan-1.jpg

 

آداب غذا خوردن

1- بهتر است آقا و خانم ميزبان در دو انتهاي ميز غذاخوري يا وسط ميز، رو به روي يکديگر بنشينند.
2- اگر فرد مهمي ميهمان بود، بايد وي سمت راست خانم ميزبان و همسرش سمت راست ميزبان آقا نشانده شود.
3- به طور کلي طرز قرار گرفتن ميهمانان بايد طوري ترتيب داده شود که هيچ دو مرد و هيچ دو زني کنار يکديگر قرار نگيرند.
4- زوج متأهل بايد روبه روي يکديگر و زوج نامزد بايد در کنار يکديگر بنشينند.
5- بهتر است گروه هاي سني در کنار يکديگر بنشينند، طوري که بزرگ ترهاي فاميل در رأس ميز و جوان ترها سمت ديگر.
6- غذا بايد در جهت عقربه هاي ساعت و از چپ به راست سرو گردد. همچنين غذا از سمت چپ افراد سرو شده و ظروف غذا از سمت راست ميهمانان جمع آوري مي گردد.
7- دستمال سفره هنگام آغاز صرف غذا بايد روي زانو قرار داده شود و تا انتهاي صرف غذا بايد همان جا باقي بماند. از دستمال سفره تنها بايد براي تميز کردن مختصر دهان استفاده کرد و نه صورت يا پيشاني. اگر خواستيد صندلي خود را براي مدت کوتاهي ترک کنيد، بايد دستمال سفره را روي صندلي قرار دهيد که ديگران و پيشخدمت متوجه آن گردند. هنگام پايان يافتن صرف غذا بايد دستمال سفره را به طور مرتبي روي ميز و سمت راست بشقاب قرار داد( آن را تا يا مچاله نکنيد).
8- پيش از آن که ميزبان شروع به صرف غذا نکرده يا اجازه صرف غذا را نداده، نبايد شروع به صرف غذا کرد.
9- حين غذا به هيچ وجه نبايد ميز غذا را ترک کنيد، مگر در موارد اضطراري مانند رفتن به دستشويي يا داشتن حالت تهوع. در اين هنگام عذرخواهي کنيد و ميز را ترک کنيد.

(بیشتر…)

تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ نویسنده: زینال