← زندگی را خیلی جدی نگیرید ، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت !!! →

امروز : یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

برابر است با: Sunday, 8 December , 2019


https://www.zeynal.ir/imageghaleb/Abshar-pol-1.jpg

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/sime-barg-va-parandegan-1.jpg

 

 

براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد علت برق گرفتگي را بدانيم .

همانطور كه ميدانيم برای برقراری جريان الكتريكي در يک جسم بايد دو قطب مثبت و منفي يک منبع الكتريكي را به جسم وصل كرد در اين صورت الكترونها از سمت قطب منفي به سمت قطب مثبت حركت كرده و جريان الكتريكي برقرار ميشود. هنگامي كه قسمتي از بدن يک جاندار به سيم برق برخورد كند و قسمتي ديگر از بدن آن با زمين در تماس باشد الكترونها از طريق بدن به سمت زمين كه بزرگترين گيرنده الكترون است حركت كرده و اصطلاحا جاندار دچار برق گرفتگي ميشود.

و امّا . . .

(بیشتر…)

تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۲۱ مهر ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۲۱ مهر ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۲۰ مهر ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۲۰ مهر ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۱۹ مهر ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۱۴ مهر ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ نویسنده: زینال
تاریخ انتشار - به روزرسانی: ۱۳ مهر ۱۳۹۷ نویسنده: زینال