امام حسين (ع) می فرماید: « شيعه ما كسى است كه دلش از هرگونه خيانت و نيرنگ و مكرى پاک است » (بحار الانوار، ج ۶۵ ص ۱۵۶ ح۱۰ )

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۱۷ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۱۶ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۱۵ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۱۵ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۱۴ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۱۱ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۱۰ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۱۰ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۰۸ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۰۷ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۰۵ نویسنده : زینال