← زندگی را خیلی جدی نگیرید ، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت !!! →


https://www.zeynal.ir/imageghaleb/Abshar-pol-1.jpg

تاریخ انتشار: 19/08/23 نویسنده : زینال

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C.jpg

 

 

خلاصه فیلم:
دهکده یالقوز آباد دهکده‌ای افسانه‌ای اسـت و در آن هـر ۱۰۰ سـال یک بار عقاب سـفید دندان نقره‌ای بـه پرواز در می‌آید. یک روز کـه سر و کله ی ایـن عقاب افسانه‌ای پیدا میشود، اتفاقات عجیـب و غریبی بـه وقـوع میپیوندد…

بازیگران:
بابک نهرین، علیرضا رنجی پور، بهمن تقی پور، سولماز هاشمی، فاطمه اسمعیلی، عباداله اکبری، رضا پرتوی، علی محمودی، فریبا اسکندری، یعقوب کهنمویی، نوروز سلیمانی، اعظم چراغی، بهروز کارگر، سعید عبدالهی، کبری واحدی، لیلا فدایی و…

(بیشتر…)

تاریخ انتشار: 19/08/18 نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: 19/08/15 نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: 19/08/15 نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: 19/08/14 نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: 19/08/12 نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: 19/08/07 نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: 19/08/01 نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: 19/07/30 نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: 19/07/22 نویسنده : زینال