پاسخ فعالیتها و سوالات کاربرد فناوریهای نوین یازدهم رشته فنی و حرفه ای و کار دانش

5/000 تومان

توضیحات

 

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/fanavarie-Novin-yazdahom-sale-97-98.jpg

 

 

تغییرات مناسب پاسخها با کتاب سال 97

در این فایل پاسخهای زیر قرار دارد: ( برخی پاسخها وجود ندارند ) – ( بدون تبلیغات در صفحات )

 

– گفتگو کنید

– تحقیق کنید

– فکر کنید

– کار در منزل

– کار در کلاس

– نکات مهم هر فصل