دعای حرز امام جواد(ع)

خانه / مذهبی

https://www.zeynal.ir/imagemataleb/Mazhabi/Herze-imam-javad.jpg

 

 

 

خواص دعای حرز امام جواد(ع)

دفع بلا:
بین همه دعاها و تعویذات دعای حرز امام جواد (ع) برای دفع بلا از همه معروف تر است. این دعا برای دفع بالایی مانند :

– دفع نگاه و زبان بد دشمنان
– جلوگیری از ضرر و زیان مردم، پادشاهان، شیاطین، اجنه و دیو ها
– حفظ از وسوسه مردم و شیاطین
– باطل کردن انواع سحر و جادو
– محفوظ ماندن از مکر و فریب و عداوت
– مصونیت از زخم ها، مغروق گشتن و مغلوب شدن
– حفظ از جراحت و فساد و غرق شدن و هلاکت و شکست خوردن
– حفظ عزت و آبرو
– محفوظ ماندن از کشته شدن و انتقام گرفتن
– جلوگیری از مریضی و اذیت و آزار
– رفع تنگدستی، گرسنگی و تشنگی
– محفوظ شدن از کاستی در دین و معیشت