امام حسين (ع) می فرماید: « شيعه ما كسى است كه دلش از هرگونه خيانت و نيرنگ و مكرى پاک است » (بحار الانوار، ج ۶۵ ص ۱۵۶ ح۱۰ )

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۲۶ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۲۴ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۲۲ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۲۲ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۲۱ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۱۹ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۱۷ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۱۶ نویسنده : زینال
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۶/۱۵ نویسنده : زینال